Full service dienstverlening

SmartSharing is een full service dienstverlener en levert alle diensten waarmee bedrijven en organisaties op een efficiënte, veilige en eenvoudige manier een eigen schenkkring kunnen organiseren.

 

 1. Full service betekent dat we onze klanten een volledig op maat gemaakt ondersteuningspakket bieden.
 2. Onze klanten zijn organisaties, die nauw samenwerken met zelfstandige ondernemers, zzp-ers, freelancers en DGA’s. Wij leveren zelf niet direct aan de zelfstandige ondernemers.

 

Het principe van de schenkkring is eenvoudig: het samen met anderen afdekken van een risico. Zo zorgden boeren voor elkaar om het risico van brandgevaar te delen. Zo is ook de verzekeringsgedachte ooit ontstaan. Maar verzekeren is duur en ondoorzichtig geworden en biedt geen zekerheid van betalen als het nodig is.

Het in de praktijk opzetten en beheren van een schenkkring

Het principe van de schenkkring is eenvoudig. Maar in de praktijk komt er best wel wat bij kijken. Bijvoorbeeld om allerlei vragen te beantwoorden. 

 • Welke variaties zijn mogelijk om aan de individuele wensen te voldoen?
 • Wordt het geld goed en veilig beheerd en kunnen er geen derden aan komen?
 • Voldoet het aan de financiële wetgeving, de arbeidswetgeving en de privacyregels?
 • Is het transparant wat er met het geld gebeurt?
 • Is het zeker dat het geld ook echt betaald wordt als het nodig is?
 • Kost het de organisatie niet teveel kopzorg en tijd?
 • Of kan het zelf georganiseerd en beheerd worden zoals de groep het zelf wenst?
 • Hoeft er niet geïnvesteerd te worden?
 • Kan het geïntegreerd worden met de eigen website, CRM en financiële administratie?

Met de inzet van onze kennis en support valt het allemaal snel op zijn plaats. We helpen met het beantwoorden van de vragen en het maken van de keuzen, met de opzet van het fonds en met het dagelijkse beheer. Wij nemen de zorg uit handen. De organisatie houdt het stuur in handen.

Advies en turnkey oplevering

We adviseren bij de te maken keuzen om een eigen, white labelled schenkkring te maken en we leveren de schenkkring inclusief website en administratie kant en klaar op. Bij zelfbeheer geven we support aan de beheerders van de organisatie.

Ook adviseren we op het juridische vlak bijv. waar het gaat om de keuze van rechtsvorm, het reglement en de gebruiksvoorwaarden. Hiervoor hebben we kant en klare concepten liggen.

Hoogwaardige inzet van technologie
Tot nu toe wordt het concept van schenkkring vertaald naar een specifiek product met beperkt aantal keuzemogelijkheden. Wij zien dat anders: we willen de mogelijkheden van de schenkkring veel breder beschikbaar maken voor vele, verschillende doelgroepen van ondernemers; om de toepassing van de schenkkring schaalbaar te maken is daarbij de inzet van technologie noodzakelijk. Een universele oplossing.

We hebben een webapplicatie gebouwd die alle zaken rondom een schenkkring ondersteunt. Het resultaat is een systeem dat enerzijds standaard al voldoet aan alle eisen van klant én wet- en regelgeving en anderzijds precies op de juiste maatvoering van de eigen schenkkring is toegesneden.
De webapplicatie is eenvoudig te gebruiken, dient het gemak, is 24/7 beschikbaar, is veilig en transparant, garandeert het bezit van geld, is flexibel instelbaar.
Daarnaast heeft het als enige schenkkring in de markt een bankvergunning van DNB en voldoet daarmee volledig aan de financiële wet- en regelgeving op gebied van veilig geldbeheer, consumentbescherming en anti-witwassen.
De webapplicatie maakt het allemaal heel gemakkelijk voor deelnemer en de organisatie. Alle processen zijn volledig geautomatiseerd in onze webapplicatie die geïntegreerd is met financiële e-wallet omgeving. Door deze ontwikkelde technologie wordt het geld gegarandeerd beheerd, is er geen tussenkomst van boekhouder of derde en blijft het geld altijd eigendom van de deelnemer. Onze bankpartner heeft de juiste vergunningen van de DNB.

Betrouwbare uitvoering van de administratie
De organisatie kan op gemakkelijke wijze zelf het eigen fonds beheren, maar kan er ook voor kiezen om het uit te besteden. 

Deelnemersadministratie

Het gaat om het beheren van de deelnemergegevens. Het hele proces van (digitaal) aanmelden en opzeggen wordt ondersteund door onze webapplicatie. Het aanmelden en wijzigen van gegevens worden door de deelnemer zelf gedaan. Voor het controleren van de opgegeven inkomsten, de eigen verklaring van gezondheid, het wijzigen van schenkingsbedragen worden de fiatteurs genotificeerd.

Schenkingsadministratie

Dit betreft alle transacties van het storten van geld, het sparen en het berekenen en betalen van schenkingen en het overboeken van de e-Wallet naar de eigen rekening. De deelnemer kan altijd volgen wat er met zijn/ haar geld gebeurt en kan zich in de applicatie ziek en beter melden, geld storten of opnemen, een overzicht maken voor de belastingaangifte etc.

Medisch beoordeling van arbeidsongeschiktheid

Desgewenst verzorgen wij ook het inschakelen van een arbo-arts voor een medisch oordeel over de mate waarin de arbeidsongeschikte deelnemer nog kan werken en inkomsten kan verwerven. Op basis van het oordeel wordt het schenkingsbedrag bepaald.

Gebruikersondersteuning en communicatie

Wij bieden uiteraard ondersteuning aan beheerders en deelnemers. Beheerders en fiatteurs monitoren het proces en controleren de aanmeldingen en de betalingen. Deelnemers stellen vragen in het systeem. Antwoorden worden naar de betreffende persoon gemaild of aan de groep medegedeeld in het systeem.