Technologie

Technologie

De schenkkring oplossing is in hoge mate gebaseerd op toepassing van IT. Op basis van onze kennis van digitale processen en jarenlange ervaring met een aantal smartfund schenkkringen hebben we het proces geautomatiseerd en door praktijkgebruik verder verbeterd en uitgebreid.

Webapplicatie geïntegreerd met e-Wallet bankomgeving

De gebruiker gebruikt de webapplicatie SmartDeposit. Deze zogeheten front end applicatie is geïntegreerd met de financiële e-Wallet omgeving van onze partner, de elektronische bank Intersolve. De financiële omgeving vormt de back end.

SmartDeposit is de user interface, de plek waar voor de gebruikers alle informatie te vinden is over het eigen geld, de overzichten van deelnemers en schenkingen staan, waar de gebruiker de persoonlijke gegevens en gemaakte keuzen beheert, waar het verzoek om een donatie gedaan kan worden en waar de meest gestelde vragen staan en anders direct vragen aan de beheerders van en SmartSharing gesteld kunnen worden.

In SmartDeposit worden dus de opdrachten geïnitieerd die in de e-Wallet omgeving financieel worden afgewikkeld. Het geld van de deelnemers wordt beheerd in een e-Wallet. Elke deelnemer heeft een eigen e-Wallet, waarop zijn schenkingsgeld staat. Schenkingen vinden plaats tussen de e-Wallets van de deelnemers. Geld storten en opnemen kan alleen via de aan de eigen e-Wallet gekoppelde bankrekening. Het saldo en transactie op de e-Wallet zijn altijd in te zien, net zoals bij een gewone bank.