Zakelijk een SmartFund opzetten

Eigen SmartFund

Het doel van SmartSharing is het aanbieden van zakelijke financiële oplossingen aan bedrijven en organisaties van zelfstandige ondernemers. We faciliteren deze bedrijven bij het opzetten en beheren van hun specifieke SmartFund met onze universele softwareplatform. Wij hebben niet voor een bepaalde vaste productformule gekozen, waar de deelnemende ondernemers zich maar naar moeten schikken, maar passen het fonds juist aan de eisen van de groep ondernemers aan.

Zo kunnen we voor jou en collega’s ook een eigen fonds maken op maat.

Een nieuw SmartFund starten?

Zakelijk een SmartFund beginnen is een slimme keuze.

Een eigen SmartFund kan een boost geven aan de samenwerking van de zzp-ers met de organisatie die het initiatief heeft genomen. Een eigen fonds kan een extra reden zijn voor een zelfstandige om zich bij die organisatie aan te sluiten. Ook voor de klanten van het bedrijf is het prettig te weten dat er vervanging geregeld is bij ziekte zodat het werk gecontinueerd wordt door een collega-zelfstandige. Daarom zijn er ook succesvolle fondsen van ondernemers die in dezelfde branche werken en waar de beroepsrisico’s en verdiensten vergelijkbaar zijn.

Samen met het bedrijf dat werkt met zzp-ers ontwerpen wij een SmartFund op maat. Een fund moet goed aansluiten bij de behoeften van de deelnemers.

Bestaand fonds verbeteren met SmartFund?

Ook als bestuur van een bestaand broodfonds kan je overstappen naar het SmartFund concept. Het voeren van de administratie wordt vele malen eenvoudiger, het risico van bestuurlijke aansprakelijkheid als gevolg van administratieve foutjes wordt verkleind en voor de deelnemers wordt het meedoen goedkoper en het geld wordt volgens de wet Wtf veilig beheerd. Overzetten naar onze technische ondersteuning betekent niet dat de afspraken met de deelnemers moeten veranderen en vragen ook geen aanpassing van de verenigingsstructuur. Door je broodfonds te ondersteunen met een SmartFund verhoog je de waarde van het fonds voor de leden.

Een nieuw fonds starten met onze hulp?

Voor organisaties met nauwe banden met zzp-ers of freelancers is het super gemakkelijk om een SmartFund op te richten. Samenwerken, samen groeien, samen zorgen.

SmartSharing kan turnkey eenSmartFund leveren die volledig is toegespitst op de zelfstandigen waar de organisatie aan gelinkt is en de condities die het best bij die doelgroep passen.

Het concept is er op gericht dat het oprichten, beheren en gebruiken van een eigen schenkkring zo min mogelijk tijd en geld kost. De beslissing dat een organisatie een eigen schenkkring wil oprichten en dit aan haar gelieerde zelfstandigen wil communiceren kan al genoeg zijn. De rest doet SmartSharing.

Een bestaand fonds ondersteunen met onze technologie?

Bestaande schenkkringen en broodfondsen die nu nog werken met handmatige administraties kunnen gebruik maken van onze technologie SmartDeposit. Hierdoor verdwijnt veel geregel en gedoe om deelnemers te vragen om hun bijdrage te storten. Het is niet altijd duidelijk dat iedereen wel voldoende buffer aanhoudt als iemand echt wat langer gesteund moet worden. Ook is het bestuur aansprakelijk voor het risico dat er geld verdwijnt omdat de ondernemers de administrateur van de vereniging moet machtigen op hun eigen bankrekeningen. Door de toegang tot de e-Wallet te beperken tot de eigenaar loop je met onze ondersteuning dat risico niet.

Onze processen zijn geautomatiseerd en dat geeft zekerheid, inzicht en vertrouwen. De onderliggende afspraken van het bestaande fonds hoeven niet veranderd te worden. Wij regelen de overgang naar ons systeem.

Richt je fonds op in 3 stappen

Setup to start

wij zetten het fonds op volgens uw wensen

Practice & evaluation

we volgen hoe het fonds in de praktijk uitpakt en bespreken aanpassingen

Finetuning

de parameters van het SmartFund worden bijgesteld om nog beter aan te sluiten bij de praktijk

Je hoeft zelf geen rechtsvorm op te richten om een fonds te starten

In tegenstelling tot de meer traditionele schenkkringen hoeft er geen aparte vereniging te worden opgericht.

De schenkkring kan gewoon onder de bestaande rechtsvorm gehangen worden of dat nu een stichting, BV, maatschap, coöperatie of vereniging is. Een andere mogelijkheid is dat er een stichting voor wordt opgericht. Hiervoor liggen de model statuten klaar.

Ook is het mogelijk dat de schenkkring juridisch wordt ondergebracht bij de stichting SmartFund Services. Dat is helemaal gemakkelijk.

De vaste formules van andere aanbieders

De broodfondsen waren de eersten die een manier hadden ontwikkeld om schenkkringen te organiseren. In de afgelopen 10 jaar hebben diverse aanbieders hun schenkkring constructie geïntroduceerd. Zij bieden dan een eigen formule over hoe met sparen, buffers, bankrekeningen, kosten en ziekmeldingen etc. wordt omgegaan. Vaak betekent dit dat er bij de administratie veel handmatig werk wordt gedaan. Door deze gebrekkige financiële constructies ontstaan fouten en een gebrek aan transparantie voor deelnemers. De deelnemer heeft geen inzicht in het verband tussen schenking aan een ander en die betaling met zijn geld; hij ziet alleen de geldopname.

Deelnemers aan een schenkkring worden vaak verplicht een aparte bankrekening te openen en de boekhouder van de organisatie volledig te machtigen op die bankrekening. Een dergelijke constructie voldoet niet aan de eisen die de wet ter bescherming van de klant stelt aan het veilig beheer van derden gelden. Er ontstaat nl. een risico dat iemand met verkeerde bedoelingen bij jouw geld kan. Zeker als je eigenlijk ook geen inzicht hebt hoe er met je geld wordt omgegaan.