FAQ

Frequently Asked Questions

Wat is een SmartFund?

Een SmartFund is een gezamenlijk geld fonds van ondernemers die afspreken elkaar in het geval van arbeidsongeschiktheid een schenking te zullen doen. Daardoor kan het bedrijfje van een zieke deelnemer voortbestaan en dat is een goede zaak. Het is een vangnet van ondernemers. Tegenwoordig wordt het ook wel een schenkkring genoemd. Verschil van een SmartFund met bijv. een broodfonds is dat bij een SmartFund je geld conform de wet (veilig) beheerd wordt en dat het goedkoper is om mee te doen en je niet verplicht bent te vergaderen.

Wat kosten de schenkingen?

Dat is op voorhand niet met zekerheid te bepalen, want je weet niet wie er ziek worden en een tijd niet meer kunnen werken.

Het hangt verder ook af van het aantal ondernemers in het SmartFund en het aantal zieke ondernemers. Kijk je naar algemeen beschikbare cijfers, dan is ziekteverzuim van ondernemers erg laag; rond 1,5%. Ondernemers zijn geneigd om zoveel mogelijk door te werken.

Het is handig wel rekening te houden dat er dus wel gemiddeld 1 ziektegeval op de 50 deelnemers kan zijn in een Fund. Gemiddeld betaal je in dat geval ongeveer 1/49ste van het bedrag dat de zieke ondernemer ontvangt.

Is een SmartFund een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nee. SmartFund is geen verzekering, maar een vangnet van en door ondernemers, die elkaar helpen in geval van langdurige ziekte.

Wat is het verschil met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een SmartFund is geen verzekering, er wordt geen premie betaald en er wordt niet uit een pot betaald. Bij SmartFund gaat het om een rechtstreekse schenking van de ene ondernemer aan de andere ondernemer. Elke deelnemer heeft een eigen buffer waaruit geschonken wordt als een deelnemer ziek is. Een SmartFund is veel goedkoper dan een AOV, zelfs als er gedoneerd wordt.

Blijf ik de eigenaar van het geld op de e-Wallet?

Ja. Het bedrag op je e-Wallet is en blijft van jou, jij bent de eigenaar van dat bedrag. Het staat op jouw naam op een digitale rekening die wordt beheerd door onze partner Intersolve. Als je de schenkkring verlaat wordt het volledige saldo op je bankrekening teruggestort.

Je bent de enige die bij je e-Wallet kan komen. Zoals het wettelijk hoort.

Het geld wordt alleen gebruikt voor het schenken aan een ander en voor het ontvangen van schenkingen als je zelf ziek bent.

Betaal ik schenkbelasting?

Normaal gesproken zal een ondernemer nooit bedragen schenken aan één zieke ondernemer die opgeteld jaarlijks boven de vrijstellingsgrens van € 2.274 (2022) uitkomen. Dan hoeft er geen schenkingsbelasting betaald te worden.

We verwachten dat de meeste SmartFunds met privé geld willen schenken. Belangrijk is dan dat de schenkingen altijd directe betalingen tussen de ene en de andere ondernemer zijn, zonder tussenkomst van ons, een derde partij of een administrateur. Dat hebben we in SmartDeposit geborgd.

Wat gebeurt er met mijn geld als SmartSharing of Intersolve failliet gaat?

Dan krijg je je geld op de e-Wallet terug. Het geld staat op een zogenaamde Derdengeldenrekening (zoals je dat kent van de notaris) en is ondergebracht in een Stichting Derdengelden, die helemaal losstaat van Intersolve en SmartSharing. Het door de stichting beheerde geld staat dan weer in bewaring bij een systeembank.

Intersolve valt onder toezicht van de AFM en de DNB.

Ik heb al een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kan ik dan toch meedoen of moet ik de AOV eerst opzeggen?

Ja ,natuurlijk kan je meedoen als je al een verzekering hebt.

Een SmartFund is bedoeld voor een ‘kortdurende’ arbeidsongeschiktheid tot meestal 2 jaar, zodat je daarna weer verder met je bedrijf kunt en dus niet door financiële problemen moet stoppen. Het is voordelig om de wachttijd van je AOV te laten verhogen tot 2 jaar, omdat de eerste periode dan gedekt wordt door het SmartFund. Dat drukt de premie van je AOV behoorlijk. Na die 2 jaar val je dan onder de verzekering.

Ik ben DGA van mijn BV. Kan ik meedoen?

Iedereen die niet wettelijk verzekerd is en zijn hoofdinkomsten haalt uit het voeren van een bedrijf, kan meedoen in een SmartFund.

Ik ben 67 jaar. Kan ik nog instappen?

Jazeker. Er wordt geen leeftijdsgrens opgelegd bij SmartFund, zoals anderen dat wel doen. Bij SmartFund moet je ouder zijn dan 18 jaar om mee te doen, maar ook na je AOW leeftijd kan je mee doen mits je voldoende inkomen hebt als zelfstandig ondernemer.

Ik ben in het verleden ernstig ziek geweest. Kan ik meedoen?

Ja , dat is mogelijk. SmartFund Baseline kent geen beperkingen en discrimineert niet op ziektegeschiedenis. Wel is het noodzakelijk dat je naar de ondernemers in het Fund eerlijk en open over je medische historie bent.

Ook als je ziek bent, of verwacht ziek te worden, hoeft dat geen bezwaar te zijn. Dit ter beoordeling van het bestuur van de Stichting SmartFund Services

Kan ik een gedeeltelijke schenking vragen?

Ja. Als je je inkomen gedeeltelijk verliest door je ziekte, kan je je donatieverzoek overeenkomstig aanpassen / verkleinen. Dat wordt ook verwacht, want de gedachte erachter is dat je inkomensverlies afdekt en daarmee in staat bent gesteld om verder te gaan als ondernemer. Als het niet nodig is dan ga je het SmartFund niet belasten. Dat mag je ook van de andere deelnemers verwachten. Dat is wederkerigheid.

Naast mijn bedrijf werk ik parttime in loondienst op een school. Kan ik toch meedoen?

Ja, het bedrag dat je als schenking kunt ontvangen, is afhankelijk van de inkomsten die je bedrijfsmatig hebt verdiend. De regel is, dat de schenking betrekking heeft op derving van het inkomen dat niet onder de WIA/ WGA valt, dus het inkomen uit eigen onderneming.